آدرس فروشگاه اینتکس

فروشگاه و محل خرید و بازدید : 

 تهران: بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی، خیابان میثاق، کوچه ستایش یکم پلاک56 طبقه3 واحد8

شعبه شمال : نور ، رویان ، روبروی پمپ بنزین رویان ، فروشگاه اینتکس